ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ติดตามการเตรียมการพิธีมอบเงินประทานในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  ( เข้าชม 181 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวศิริพร สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ติดตามความก้าวหน้าพิธีมอบเงินประธานในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ โรงเรียนบ้านท่าใหม่ โรงเรียนวัดกาฬสินธิ์ุ อำเภอท่าชนะ และโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อำเภอไชยา ซึ่งผู้แทนพระองค์ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จะนำเงินมาประทานในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้ร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนบ้านท่าใหม่ด้วย
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/8/2561 20:01:30 )