สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  ( เข้าชม 231 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนคุณธรรมสู่โรงเรียน ณ โรงแรมเค พาร์ค แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการได้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 340 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/8/2561 15:58:35 )