สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561  ( เข้าชม 296 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยนายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสังกัด ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 วิชาเอกดังนี้ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ห้องสอบ ผู้มีรายชื่อเข้าสอบ จำนวน 965 คน เข้าสอบ จำนวน 911 คน ขาดสอบ 54 คน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ทั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกจากนางสมร เผือกเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและบุคลากรอย่างดียิ่ง
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/8/2561 20:56:29 )