ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  ( เข้าชม 293 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านต้นยวน โรงเรียนบ้านบางหินและโรงเรียนบ้านอรุโณทัย อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามที่มีการแพร่ข่าวทางสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดนั้น โดย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานดังกล่าวของโรงเรียนตามสภาพจริงเต็มพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ และรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/6/2561 18:09:59 )