ที่ปรึกษา รมว.ศธ (พลโท โกศล ประทุมชาติ) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าใหม่  ( เข้าชม 363 ครั้ง )

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลโท โกศล ประทุมชาติ) และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในกรณีอาหารกลางวัน โดยมีนายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะให้การต้อนรับ ในการนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลโท โกศล ประทุมชาติ) ได้ประชุมครูทั้งหมดและพูดคุยกับแม่ครัวที่ทำอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านท่าใหม่ด้วย
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/6/2561 16:39:44 )