ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมปิดกิจกรรม "ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม"  ( เข้าชม 194 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมในพิธีปิดโครงการ "ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม "ณโรงเรียนบ้านนาใหญ่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามที่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนร่วมกับสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา(สพภ) สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและมูลนิธิมั่นพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยโรงเรียนบ้านนาใหญ่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำดังกล่าว ดำเนินการระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 โดยมีนางสาวปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานปิดโครงการ
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/6/2561 20:14:32 )