บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวันวิสาขบูชาฯ/โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด  ( เข้าชม 189 ครั้ง )

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ,ดร.สารภี เจริญรบ,ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นำบุคลากรในสำนักงานฯร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพ.ศ.2561 ผสานกับโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ประชารัฐสามัคคี เมืองคนดีวิถีธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนำปิ้นโตอาหารถวายแด่พระสงฆ์วัดพุนพินใต้ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพระครูโกวิทนวการ (จอ.เคียนซา จร.วัดพุนพินใต้) แสดงธรรมให้ผู้ร่วมกิจกรรมรับฟัง
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/6/2561 15:31:44 )