สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากรจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4   ( เข้าชม 383 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นำโดยนายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ทีมที่เข้มแข็งมีผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศูนย์ ICT ศึกษานิเทศก์ จำนวน 35 คน โดยมี นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/5/2561 17:23:15 )