สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  ( เข้าชม 236 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตำื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) ณ ห้องประชุมโรงแรมเค ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้และสามารถผลิตสื่อการสอนสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในสังกัดและโรงเรียนมีสื่อต้นแบบที่มีคุณภาพสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมีครูผู้สอนใน สพป.สฎ2 ศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากรจากโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ร่วมประชุม ประมาณ 200 คน โดยมีนายกฤษนันท์ ทองจีน ศึกษายิเทศก์กล่าวรายงาน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/5/2561 19:03:32 )