ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2  ( เข้าชม 328 ครั้ง )

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2 พร้อมด้วยนายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการฯและคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) ปี 2561 ด้วยระบบทางไกล โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย รุ่นที่ 2 โดยมีนายยุทธนา บ้วนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยและประธานศูนย์สะเต็มศึกษา สพฐ.162 คณะครูให้การต้อนรับ โดย สพฐ. ได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยเป็นโรงเรียนศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาสะเต็มศึกษาประจำ สพป.สฎ 2 และ สสวท.จะดำเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาผ่านทาง DLTV,ETV และ OBEC Channel โดยโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยได้รับผิดชอบใน 3 ระดับชั้น ได้แก่ ม.ต้น ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และประถมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/5/2561 15:05:12 )