ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอพนม  ( เข้าชม 382 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.-16.30 น.นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ จัดการประชุมสัญจร"ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครู" ในอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอพนม ณ ห้องประชุมโรงแรมดิโอวาเลย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ในอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอพนมร่วมประชุม จำนวน 470 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/5/2561 10:16:26 )