ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอพุนพิน  ( เข้าชม 348 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.-16.00 น.นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ จัดการประชุมสัญจร"ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครู" ในอำเภอพุนพิน ณ ห้องประชุมประกายเพชรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ในอำเภอพุนพินร่วมประชุม จำนวน 449 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/5/2561 15:34:05 )