ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอท่าชนะ  ( เข้าชม 230 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.-12.00 น.นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ จัดการประชุมสัญจร"ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครู" ในอำเภอท่าชนะณ ห้องประชุมโรงแรมดิโอวาเลย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ในอำเภอท่าชนะ ร่วมประชุม จำนวน 389 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/5/2561 11:10:43 )