สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมการถ่ายทอดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่  ( เข้าชม 161 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสำนักงานฯ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่บรรจุใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561 ในอำเภอพุนพิน จำนวน 200 คน ร่วมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่(NEW DLTV) ณ จุดอบรมต้นทางห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/5/2561 15:49:32 )