สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการODบุคลากรในสังกัด  ( เข้าชม 245 ครั้ง )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ(OD) ณ จังหวัดสตูล โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงานเพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น และเกิดความรักสามัคคีในการที่จะช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนำพาเขตพื้นที่เดินต่อไปอย่างมั่นคง วิทยการให้ความรู้นายวิทยา ศักดา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายเขตพื้นที่ฯ โดยมีนายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กล่าวรายงาน บุคลากรเข้าร่วมโครงการได้แก่ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานฯ จำนวน 60 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/5/2561 15:44:16 )