บุคลากร สพป.สฎ2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ  ( เข้าชม 330 ครั้ง )

วันที่ 25 เมษายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ครูวิชาการ และตัวแทนผู้ปกครอง (คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)ในสังกัด จำนวน 105 คน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนา หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ?การจัดการศึกษาเพื่อปวงประชาสุราษฎร์ธานี สู่การมีอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? ณ ห้องประกายเพชร 2 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/4/2561 17:01:59 )