สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIVE SAVING) ปีการศึกษา 2561  ( เข้าชม 271 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา(ว่ายน้ำเพื่อชีวิต) ณ สระว่ายน้ำกองบิน 7 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและเยาวชนของโรงเรียนในสังกัด อายุระหว่าง 5-11 ปี เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/4/2561 18:51:55 )