ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ( เข้าชม 383 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สายที่ 1 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานสำนักงานมัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี บุคลากรในสังกัดที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่น่างจรรยารักษ์ นิลเอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและนางศิริพร พลวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/4/2561 14:38:45 )