รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เป็นประธานและร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด  ( เข้าชม 233 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองผู้อำนวยการฯเป็นประธานพิธีเปิดเสาธงและรับมอบเสาธง มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านโตนยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม และร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม โดยมีผู้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนดังกล่าวให้การต้อนรับ
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/3/2561 14:54:28 )