ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย  ( เข้าชม 195 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการฯ นางศิริพร พลวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวสิริพร สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมและมอบเงินให้กับนักเรียนบ้านไฟไหม้ กรณีเด็กหญิงปัณณิกา พรายงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอพุนพิน ณ บ้านเลขที่ 19 ม.2 ต.กรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเกิดไฟไหม้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 03.00 น. ทำให้บ้านเสียหายทั้งหลัง เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนดังกล่าวในเบื้องต้น
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/3/2561 14:03:19 )