ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงานWattaranaram Open House ประจำปีการศึกษา 2560   ( เข้าชม 338 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน Wattaranaram Open House ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย ชั้นอนุบาล 3 และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา โดยมีนางสุชัญญา แพเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ในการนี้ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานของนักเรียนด้วย
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/3/2561 11:36:50 )