ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง  ( เข้าชม 284 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและการรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 "จากครูสู่อ้อมกอดพ่อแม่" นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายสันติศักดิ์ ผุดเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ในการนี้ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานของนักเรียนด้วย
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/3/2561 21:12:49 )