รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม  ( เข้าชม 331 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และกิจกรรมปิดห้องเรียนรับลูกกลับบ้าน โรงเรียนวิชิตธาราม อำเภอไชยา โดยมีนายบรรจง พงประยูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/3/2561 17:22:03 )