สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด  ( เข้าชม 338 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้จัดพิธีมอบเงินรางวัล โล่ เกียรติบัตร ดังนี้ รางวัลโรงเรียนที่มีผลการแข่งขันระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นผู้มอบรางวัลนี้ให้กับโรงเรียน มีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 3 กิจกรรม รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติครั้งที่ 7 ปี 2560 จำนวน 14 รางวัล และดำเนินการระเบียบวาระการประชุม
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/3/2561 17:47:38 )