ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมฯในเครือข่ายอำเภอพนม   ( เข้าชม 290 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้น ม.3และม.6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในอำเภอพนม จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเขานาใน โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น โรงเรียนวัดถ้ำวราราม โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังและโรงเรียนบ้านอรุโณทัย รวมทั้งสิ้น 128 คน ณ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง อำเภอพนม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้ความสำคัญแก่นักเรียนที่จบการศึกษา จากสถาบันการศึกษาในสังกัด สพฐ. เน้นให้ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญของการศึกษาและให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้ทุกคน ทุกฝ่ายได้ตระหนักและมีส่วนร่วม สำหรับในปี 2560 นี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 21
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/3/2561 14:35:43 )