สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ ฯ  ( เข้าชม 219 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ กนฺตวณฺโณ) พระราชาคณะชั้นเทพ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) ณ ศาลาการเปรียญวัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/3/2561 14:14:45 )