สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้  ( เข้าชม 394 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านหนองจอก นักเรียน จำนวน 48 คน และโรงเรียนบ้านไทรงาม จำนวน 76 คน คนละจำนวน 1,600 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวนักเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 100 เปอร์เซนต์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรเงินจากบัญชี "สพฐ.รวมน้ำใจช่วยอุทกภัยภาคใต้" จำนวน 200,000 บาทเพื่อจัดสรรให้กับนักเรียนดังกล่าว
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/3/2561 18:05:34 )