ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัด  ( เข้าชม 507 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมสนามการวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดณ โรงเรียนตลาดหนองหวาย และโรงเรียนวัดขจรบำรุง อำเภอท่าชนะ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนดังกล่าวให้การต่อนรับ สำหรับในปีการศึกษา 2560 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้กำหนดสนามสอบในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด จำนวน 140 สนามสอบ ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 ในการนี้ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้เยี่ยมชมห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนดังกล่าวด้วย
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/3/2561 9:48:17 )