สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนตาม"โครงการฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้" สถานีกาชาดสิรินธร   ( เข้าชม 260 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายประทีป ทองด้วง ผอ. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟและลำโพง ให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัยและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย เมื่อปี 2559 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองพา โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านชายท่า โรงเรียนบ้านดอนมะกอก โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ และโรงเรียนวัดนันทาราม ซึ่งได้รับมาจาก"โครงการฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้" โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สถานีกาชาด สิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/2/2561 10:40:54 )