ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านสหกรณ์  ( เข้าชม 220 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เดินทางไปเป็นประธานในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านสหกรณ์ เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 2 โดยมีนางกฤตลักษณ์ รัตนเหมากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสหกรณ์ คณะครู นักเรียนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้ตรวจราชการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้ด้วย
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/2/2561 14:42:09 )