สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นป.1(ภาคเช้า)  ( เข้าชม 233 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายประทืป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนกรรมการคุมสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความถูกเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม กำหนดสอบในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามสอบที่กำหนด จำนวน 177 สนามสอบ
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/2/2561 11:02:44 )