สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1  ( เข้าชม 309 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฯ ตัวแทนบุคลากรทุกกลุ่ม/หน่วย และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานการจัดการสำนักงานฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยมี ดร.สมุทร สมปอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/2/2561 13:36:42 )