ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัด  ( เข้าชม 318 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียน ในสังกัด ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าขนอน สนามสอบโรงเรียนวัดโกศาวาศ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวริศสา สนามสอบโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สนามสอบโรงเรียนสหกรณ์นิคม และสนามสอบโรงเรียนวัดบางคราม โดยมีหัวหน้าสนามสอบดังกล่าวและคณะกรรมการฯให้การต้อนรับ สำหรับในปีการศึกษา 2560 นี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้จัดสนามสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 สนามสอบ ผู้มีรายชื่อเข้าสอบ จำนวน 4,183 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ที่ 3 จำนวน 13 สนามสอบ ผู้มีรายชื่อเข้าสอบ จำนวน 1,378 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/2/2561 17:26:32 )