สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  ( เข้าชม 335 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภายใต้การบริหารงานโดยนายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่หารศึกษาฯ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 (ภาค ก) ณ สนามเลือกสรรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จำนวน 689 คน มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ จำนวน 676 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/1/2561 12:02:23 )