สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( เข้าชม 245 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน( O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีกรรมการระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/1/2561 17:28:37 )