ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ( เข้าชม 178 ครั้ง )

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เดินทางไปเป็นเกียรติและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อำเภอท่าชนะ และมอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการฯ เดินทางไปเป็นเกียรติและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอู่ตะเภา อำเภอท่าชนะ ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มจังหวัด (รอบสุดท้าย) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่าชนะและโรงเรียนใกล้เคียง ให้การต้อนรับ
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/1/2561 18:19:21 )