สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560  ( เข้าชม 194 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมอบหมายให้ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผอ.สพท. บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิใน Cluster ที่ 6 และจะดำเนินการประกวดในวันที่ 20 มกราคม 2561 นี้ ปรากฏว่ามีหน่วยงานและบุคลากร ส่งผลงานเข้าประกวด 36 เขตพื้นที่ในเขตภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 113 กิจกรรม 190 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพในการประกวดกิจกรรมดังกล่าว
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/1/2561 0:32:00 )