สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดพิธีเนื่องในวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561   ( เข้าชม 312 ครั้ง )

วันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้จัดงานวันครูประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อระลึกพระคุณบูรพาจารย์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกิจกรรมช่วงเช้าเวลา 07.00 น.กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 09.30 น. พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กล่าวรายงาน นางกัญจนาพัต บุญพา ครูโรงเรียนเสวียดวิทยาฯ อ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ครูอาวุโสนอกประจำการ นายสมมาตร แสงสุวรรณ กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์รำลึกพระคุณครู ทำนองสรภัญญะ นายสัมพันธ์ ทองจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกศาวาส ครูอาวุโสในประจำการ เป็นผู้นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน พิธีรดน้ำครูอาวุโสและมอบของที่ระลึก จำนวน 17 คน และพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลครูดีในดวงใจ ครูดีไม่มีอบายมุข Obec Awords ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาและรางวัลครูดีของปวงประชา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 (8 อำเภอ) ทุกสังกัด เข้าร่วมกว่า 3,000 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 16/1/2561 23:53:47 )