สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับมอบเงินช่วยเหลือผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้  ( เข้าชม 122 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 รับมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย ภาคใต้ จากสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 200,000 บาท(เงินสองแสนบาทถ้วน) ตามโครงการ สพฐ. รวมน้ำใจสู่อุทกภัยภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งล่าสุด จัดสรรตามความเสียหายในแต่ละเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 4,9000,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยมี มล.ปริยดา ดิสกุล เลขานุการรัฐมนตรีมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือ ณ โรงแรมเดอะวัน บูติก อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งจากเหตุการดังกล่าวที่ผ่านมาโรงเรียนและนักเรียนในภาคใต้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก สพฐ.ได้มีความห่วงใยโดยก่อนหน้านี้ได้มีการช่วยเหลือ นำวัสดุอุปกรณ์มอบให้กับนักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง และในโอกาสนี้ได้นำเงินมามอบให้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบต่อไป
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/1/2561 16:17:36 )