สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดานางดวงกมล เรือนงาม  ( เข้าชม 159 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย และดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ นางชรินทร์ เรืองกัณฑ์ มารดาของนางดวงกมล เรือนงาม นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ บ้านเลขที่ 73/1 ม.1 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เจ้าภาพจะทำการฌาปนกิจศพในวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ เมรุวัดนาควารี ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 10/1/2561 13:41:11 )