สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมบุคลากรหัวข้อมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ( เข้าชม 233 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดตัวชี้วัดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ได้รับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกัน ผู้เข้ารับการประชุมได้แก่บุคลากรในสำนักงานรวมทั้งสิ้น 61 คน ในการนี้ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้มอบของขวัญปีใหม่ 2561 เป็นข้าวสารให้กับบุคลากรทุกคน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/1/2561 10:04:25 )