สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ศธ มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561   ( เข้าชม 256 ครั้ง )

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ทั่วประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ.มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 โดยมี นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดทั้ง 183 โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 245 คน ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/12/2560 16:19:25 )