สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่  ( เข้าชม 130 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางจรรยารักษ์ นิลเอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทนตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำและทางอากาศ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ จุดตรวจในเขตรับผิดชอบ 2 อำเภอได้แก่ จุดตรวจฯอำเภอคีรีรัฐนิคม จุดตรวจฯในอำเภอบ่านตาขุนและจุดตรวจฯในอำเภอวิภาวดี จำนวน 6 จุด โดยมีหัวหน้าจุดตรวจดังกล่าวให้การต้อนรับ
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/12/2560 16:39:25 )