สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561  ( เข้าชม 136 ครั้ง )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ตัวแทนจากทุกกลุ่ม/หน่วย และตัวแทนประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด รวมผู้เข้าร่วมประชุมททั้งสิ้น 47 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/12/2560 14:18:24 )