สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุม ผอ.เขต ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ(วีดีโอคอนเฟอเรนซ์)  ( เข้าชม 82 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 พร้อมด้วยบุคลากรร่วมประชุมทางไกล ผอ.เขตทั่วประเทศ ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในการที่ประชุม ประกอบด้วย 1. เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตของสำนักงานเขตและโรงเรียน 2.การสำรวจข้อมูลเรือนพักนอนของโรงเรียนพื่นที่สูง จ.ภาคเหนือ 3.การสำรวจซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม 4. การสำรวจและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 5.การขอความร่วมมืองดรับของขวัญปีใหม่ของผู้บริหารส่วนกลางของ สพฐ. 6.การเตรียมความพร้อมในการประชุมครั้งต่อไป (มอบของขวัญของกระทรวงศึกษาธิการ) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.000 น. เป็นต้นไป
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/12/2560 0:23:16 )