เลขา กพฐ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ ศูนย์การงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ( เข้าชม 105 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารฯในเขตจังหวัดภาคใต้ ให้การต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและผู้เข้าร่วมแข่งขัน ณ ศูนย์การงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/12/2560 12:12:28 )