ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ( เข้าชม 133 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ครั้งที่ 67ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์การแข่งขันที่ใช้สถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ โรงเรียนวัดตรณาราม และห้องการแข่งขันโรงเรียนบ้านนาใหญ่ โดยมีประธานศูนย์การแข่งขัน คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1-3 และ สพม.11 เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ใช้สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่แข่งขัน ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/12/2560 22:14:41 )