บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560  ( เข้าชม 109 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 20 วิชาเอก ตำแหน่งว่างจำนวน 76 อัตรา มีผู้สอบคัดเลือก จำนวน 398 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 16/12/2560 14:13:18 )