สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด  ( เข้าชม 107 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ เกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น, การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2559 และข้อราชการจากกลุ่ม/หน่วยต่าง ๆ ในการนี้ ผอ.สพท.ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/12/2560 18:02:44 )