ผอ.สตผ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  ( เข้าชม 237 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2และคณะ ให้การต้อนรับ ดร.ธนุ วงศ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอพุนพิน และติดตามการใช้โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนพระราชทานโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/12/2560 21:13:20 )